Cepte büyük risk

Beyin hücreleri yenilenirken kopyalama sırasında oluşan yanılgılar olağandışı hücre büyümelerine neden oluyor. Bu büyümelerin vakitle bir kitle haline dönüşmesine ise beyin tümörü deniyor. Bebeklerden yaşlılara kadar çok geniş bir hasta perspektifi bulunan beyin tümörleri, kafatası içinde basınca neden olarak hayatı olumsuz etkiliyor. Anadolu Sıhhat Merkezi Beyin ve Hudut Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Göçmen, çabucak hemen her yaş kümesinin beyin tümörü geçirebileceğini lakin 10 yaş altı çocuklarda ve 70 yaş üzeri bireylerde bu hastalığın daha yaygın görüldüğünü söyledi.

CEP TELEFONUNA DİKKAT!

Çok cep telefonu kullanmanın beyin tümörüne neden olduğunu aktaran Prof. Göçmen, “Radyasyon, yüksek tansiyon çizgilerine, uydu yahut telefon vericilerine yakın oturmak ve daima cep telefonu kullanmakla beyin tümörleri ortasında net bir bağlantı kurulamasa da, Dünya Sıhhat Örgütü (WHO) bilhassa çocuklarda cep telefonu kullanımının sonlandırılmasını ve kulaklıkla telefon kullanımını öneriyor” diye konuştu.

GENETİK GEÇİŞ RİSKİ ARTIRIR

Toplumda her 100 bin kişi ortasında 3 ila 5 şahısta bir görülen bu hastalığa, bayanlara oranla erkeklerde daha sık rastlandığını söyleyen Prof. Göçmen, “Aile hikayesi de kimi beyin tümörleri ile direkt olarak bağlı. Risk faktörleri çoklukla bir beyin tümörünün gelişimini etkilese de, birçok direkt beyin tümörüne neden olmaz. Birkaç risk faktörüne sahip kimi bireylerde hiçbir vakit beyin tümörü görülmezken, bilinen hiçbir risk faktörü olmayan kimi şahıslarda beyin tümörü görülebilir. Beyin tümörlerinin yaklaşık yüzde 5’i genetik hastalıklarla bağlantılıyken, hayat biçimi değişiklikleri yahut aileden geçen genler yoluyla bir beyin tümörünü önlemenin bilinen bir yolu yok” biçiminde konuştu.

İşte beyin tümörü hadiselerinde sık görülen 7 belirti

Baş ağrısı: Tümörün büyüyerek baş içi basıncını artırması ile birlikte oluşan birinci belirti baş ağrısıdır. Son derece şiddetli olan bu ağrıya ilaçlar yarar etmez. Tümör büyüdükçe ağrının sıklığı ve şiddeti artar. Eğilmek, öksürmek üzere hareketler, baş içi basıncını artıracağı için baş ağrısını da şiddetlendirir.

Bulantı ve kusma: Beyin tümörü varlığında baş ağrısına eşlik eden mide bulantısı ve kusma şikâyeti görülür. Çoğunlukla sabah saatlerinde gerçekleşen kusmaya hıçkırık da eşlik edebilir.

Uyuşukluk: Tümörün boyutu beyin dokusuna yapılan baskıyla orantılıdır. Beyne baskıya bağlı olarak bu durumda kişinin uyku gereksinimi artar.

Görme ve konuşma bozuklukları: Çift görme, görüşün dalgalanması, bulanık görme, görüş kaybının yanısıra lisanın dönmemesi, sözleri hatırlayamama, söylem sorunları, peltek konuşma, konuşulanları anlamama üzere bozukluklar gelişebilir.

Nöbet: Beyin dokusunun baskı altında kalmasına bağlı olarak beyin işlevlerinde bozulmalar, kısa vadeli şuur kaybına neden olabilir.

İstikrar sorunları: Tümör şahıslarda istikrar sorunu da oluşturabilir. Ayağa kalkmak ve yürümek üzere marifetler güçleşebilir.

Kişilik değişimi: Tümörün yerleştiği bölgeye nazaran hastada kişilik değişimleri görülebilir. Olağanda çok sakin olan biri hırçın ve öfkeli birine dönüşebilir. Şuur değişimi ve unutkanlık da yaşanabilir.

Nasıl tedavi olunur?

Tabip, kişinin hasta hikayesini öğrendikten sonra nörolojik muayene ile kıymetlendirir. Akabinde BT, MR üzere radyolojik görüntüleme metotları ile teşhis netleşir. Radyolojik görüntülemeler ile tümör varlığı gözlenir, boyutu ve yerleşimi hakkında bilgi sahibi olunur. Kimi hadiselerde tanıyı netleştirilmesi için beyin biyopsisi yapılması gerekebilir. Bundan sonra ise tedavi süreci başlar. Uygun ve makus huylu tümörlerde, tümörün cerrahi olarak büsbütün çıkarılması çok kıymetli. Makûs huylu tümörler cerrahi teşebbüsten sonra radyoterapi ve kemoterapi üzere tedavilerle desteklenir.

IRKSAL FARKLILIKLAR BÜYÜK ETKEN

Irksal farklılıklar, beyin tümörlerini etkiliyor. Örneğin birtakım tümörler Avrupalılarda Japonlardan 2 kat fazla görülürken, kimi beyin tümörlerinin siyah ırkta görülmesi daha az. X ışınına daima maruz kalmak, beyin tümörü riskini artırıyor. Epileptik nöbet ile beyin tümörü ortasında bir temas yokken, beyin tümörleri epileptik nöbete yol açabiliyor. Birtakım işlenmiş etler, sigara ve kozmetiklerde bulunan N-Nitroso denilen bileşken çocuklarda ve yetişkinlerde beyin tümörü riskini artırıyor.