Yunan gazetesi To Vima NATO’nun Ege’de Türk tezlerine hak verdiğini kanıtlayan belgeleri paylaştı

Yunan medyası NATO’nun geçmiş periyotta Ege adalarının gayri askeri statüsü ile ilgili Türkiye’nin tezlerini haklı gösteren üç evrakını paylaştı. To Vima gazetesinde adaların silahsızlandırılması konusunda Yunanistan’ın NATO’daki sicilinin hiç de uygun olmadığı belirtildi.

Habere bahis olan dokümanlar, NATO Genel Sekreteri Hastings İsmay’in 7 Şubat 1957’de NATO’daki daimi temsilcilere gönderdiği mektup, Genel Sekreter Joseph Luns’un 8 Mayıs 1980’de devrin Avrupa Müttefik Kuvvetleri Kumandanı (SACEUR) Bernard Rogers’a gönderdiği mektup ve Avrupa Müttefik Kuvvetleri Kumandanı James Jones’un, 15 Ağustos 2006’da, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı’na (SHAPE) “Ege Adaları için SHAPE’in izleyeceği politika” ile ilgili talimatlardan oluşuyor.

İŞTE YUNAN GAZETESİNİN PAYLAŞTIĞI O ÜÇ MEKTUP

Luns mektubu: Genel Sekreter Luns’un SACEUR Kumandanı Rogers’a gönderdiği mektup, Limni adasındaki askeri altyapı çalışmaları ile ilgili. Mektupta “NATO’nun muhtaçlıkları ile birlikte ittifak üyesi ülkeler ortasında antlaşmalar (1923 Lozan Antlaşması kastediliyor) ile ilgili hukuksal problemlerden kaçınılması gerek. Limni adası da bu türlü bir vaka” denildi. To Vima, Yunan hükümetinin o devirde NATO nezdindeki teşebbüslerinin hiçbir sonuç vermediğini yazdı.

İsmay mektubu: “Leros (Türkçesi İleryöz) adası altyapı çalışmaları” başlıklı mektupta 1953 yılında Leros adasında başlayan yakıt, mühimmat ve telekomünikasyon ile ilgili altyapı tesisleri için kabul edilen 482 bin Sterlin pahasındaki programın, bu adanın 1947 Paris Antlaşması’nda silahsızlandırılmış olması öngörüldüğünden mümkün problemler yaratabileceği vurgulandı. To Vima, İsmay mektubunu, Türkiye’nin adaların silahsızlandırılması ile ilgili NATO’daki birinci başarısı olduğunu ima etti.

Jones talimatı: SACEUR kumandanının talimatında şunlar belirtiliyor: “Silahlandırılmaları antlaşmalarla sınırlanan Ege adaları, NATO’nun barış periyodunda askeri tatbikatlarında yahut öbür faaliyetlerde kullanılmayacak. Limni adasındaki altyapı tesisleri NATO tarafından finans edilmeyecek. Limni adası ve buradaki askeri güçler NATO tatbikatlarına dahil edilmeyecek.”