Yaşadıkları Döneme Damgasını Vurmuş 12 Tarihi Şahsiyet ve Daha Önce Duymadığınız İlginç Özellikleri

Tarih meraklıları toplansın, bu değerli tarihi şahsiyetlerin hayatlarının ayrıntılarına inelim.

1. Jül Sezar (M.Ö. 100 – M.Ö. 44)

 • Sezar saçlarının döküldüğü aşikâr olmasın diye daima taç takıyordu.

 • Miladi takvimdeki July (temmuz) ayının, Julius Caesar’dan geldiği söylenmektedir.

 • Sezar suikasta uğrayıp öldürüldüğünde vücudunda tam 23 adet yara açılmıştı.

2. I. Konstantin (272 – 337)

 • Birinci Hristiyan Roma İmparatoru olarak anılır.

 • İstanbul’a uzun mühlet kendi ismiyle, Konstantin’in kenti manasında Konstantinopolis denmiştir.

 • Konstantin, kuşku ettiği için oğlunu ve karısını öldürtmüştür.

3. III. Alexandros / Büyük İskender (M.Ö. 356 – M.Ö. 323)

 • İskender’in tahta çıktıktan sonra birinci işi babasını öldürenlerden intikam almak olmuştur.

 • Persleri bitirmek için çıktığı seferlerde toplamda 16.000 km yol katetmiştir.

 • İskender bu seferlerinden bir daha Makedonya’ya dönememiş, 32 yaşındayken sıtmadan ömrünü kaybetmiştir.

4. Attila (406 – 453)

 • Roma üzerine yapacağa seferden, Papa I. Leo ile görüştükten sonra vazgeçmiştir. Ne konuştukları bugün hala bir gizemdir.

 • Zifaf gecesi ağzından ve burnundan kan boşanarak beklenmedik bir biçimde hayatını kaybetmiştir.

 • Attila’nın mezarının bulunmaması için, mezarın yerini bilenler öldürülmüştür.

5. Timur (1336 – 1405)

 • Gençliğinde bacağına isabet eden bir ok sebebiyle topal kalmıştır. Bu sebeple Aksak Timur namıyla anılırdı.

 • Çok hudutlu ve sert bir yapısı olmasına karşın, ablasına büyük hürmet göstererek onun kelamını dinlerdi.

 • Timur okuma yazma bilmezdi, lakin etrafına alimleri toplatarak onlara kitaplar okutur ve dikkatlice dinlerdi. (Bu bilgiyi Timur’un kendi tarihçisi istihbar etmektedir. Bknz: Şerefüddin Ali Yezdi – Zafername, Selenge Yayınları, Syf. 474)

6. Bumin Kağan (??? – 552)

 • Göktürk Hakanlığını kurmadan önce demircilik yapmaktaydı.

 • Bumin, bağlı bulundukları Juan Juan Devletinin hükümdarının kızıyla evlenmek istemişti. Reddedilmesi üzerine Juan Juan egemenliğine savaş açarak Göktürk Hakanlığını kurmuştur.

 • Bumin Kağan, hakanlığı kurduktan çabucak sonra hayatını kaybetmiştir.

7. Temuçin / Cengiz Han (1162 – 1227)

 • Çok küçük yaştayken babasının teşvikiyle bir komşu kabilenin kızıyla evlendirilmiştir.

 • Kendisi daha çok küçük yaştayken, babası zehirlenerek öldürülmüştür.

 • Cengiz Han, kurduğu imparatorluğun topraklarını vefatından önce 4 erkek oğlu Çağatay, Ögedey, Cuci ve Tuluy ortasında paylaştırmıştır.

8. Napolyon Bonapart (1769 – 1821)

 • 24 yaşında katıldığı Toulon Kuşatmasında bir şarapnel kesimiyle yaralandı. Bu kuşatmadaki hamaseti sebebiyle generalliğe yükseltildi.

 • Uyguladığı savaş stratejileri, harp akademilerinde ders olarak okutulmuştur.

 • 51 yaşında mide kanseri sebebiyle vefat ettiği belirtilse de, Napolyon’un zehirlendiğini savunanlar da mevcuttur.

9. Adolf Hitler (1889 – 1945)

 • Adolf Hitler hayatı boyunca 17 suikast teşebbüsüne maruz kalmış ve bu teşebbüslerin tümünden sağ kurtulmayı başarmıştır.

 • Otomobil kullanmasını hiç öğrenmemiştir.

 • Hitler, birçok insanın vefatına sebebiyet veren toplama kamplarını ve gettolara hiç gitmemiştir.

10. Fatih Sultan Mehmed (1432 – 1481)

 • Sultan Mehmed sofrada deniz eserlerini çok seviyordu.

 • İstanbul’u aldığında daha 21 yaşında bir gençti.

 • Kitaplara çok meraklıydı, kütüphanesinde özgün el yazmalarını saklardı. Antik Yunanca bildiği için bu kitapların birçoklarını özgün lisanında okuyabiliyordu.

11. IV. İvan / Vahim İvan (1530 – 1584)

 • Kendine ihanet ettiği gerekçesiyle oğlunu kanlı bir formda öldürttü.

 • Orta Asya Türk Hanlıklarını dağıtarak, Kuzey Karadeniz bölgesindeki Türk ilerleyişine pürüz teşkil etti.

 • Satranç oynadığı sırada ansızın hayatını kaybetti. 1960 yılında IV. İvan’ın mezarını inceleyen arkeologlar zehirlendiğine kanaat getirdi.

12. Mustafa Kemal Atatürk (1881 – 1938)

 • En sevdiği kitap, Reşat Nuri Gültekin’in Çalıkuşu romanıydı.

 • Atatürk’ün Türk Tarihine büyük bir ilgisi vardı. Türk Tarih Kurumu üyeleriyle Yeniçeri Ocağını tartışırken, bu ocağın Orhan Beyefendi evresinde kurulamayacağı konusunda ısrar etmişti. Atatürk’e nazaran Yeniçeri Ocağını I. Murad kurmuş olmalıydı. Sonraki araştırmalarda hakikaten de Atatürk’ün bu tezi doğrulandı.

 • Bir gün vefat konusunda muhabbet edilirken mezarının nerede olması gerektiği sorulmuştu. Atatürk ise bu soruya ‘milletim beni istediği yerde yatırsın, kâfi ki beni unutmasın’ cevabını vermiştir.