Üniversite Hekimlik Andını Değiştirdi: Kürtaj Karşıtlığı İması Yapıldı, Cinsel Yönelim Vurgusu Kaldırıldı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, hekimlik yemininden ‘cinsel kimlik, cinsel yönelim ayırt edilmemesi gerektiğine’ yönelik maddeyi çıkarttı. Ayrıyeten, özgününden ayrılan metinde, kürtaj aykırılığı iması yapıldı. 

Hekimlik andını değiştirdiler

Selçuk Üniversitesi’nin tıp fakültesi mezunlarına okuttuğu hekimlik andı ile Dünya Tabipler Birliği’nin hekimlik andı ortasında birtakım farklılıklar olduğu görüldü.

T24’ün haberine nazaran, Selçuk Üniversitesi, ‘Görevimle hastam ortasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik niyet, irk, cinsel yönelim, toplumsal pozisyon ya da öbür rastgele bir özelliğin girmesine müsaade vermeyeceğime…’ kısmını, ‘Din, milliyet, ırk ve görüş farklılıklarının mesleğimle hastam ortasına girmesine müsaade vermeyeceğim’ olarak değiştirdi.

Yapılan bir öbür değişiklik ise kürtaj iması oldu. İnsan hayatına ‘ana rahmine düştüğü andan itibaren hürmet duyulması gerektiği’ unsuruyla, kürtaj zıtlığı iması yapıldı.

Ayrıca, ‘Meslektaşlarımı kardeş olarak göreceğim’ kısmı eklendi.

Selçuk Üniversitesi’nin andı şöyle:

‘Hekimlik mesleği üyeleri ortasında katıldığım şu anda, kendimi insanlığın hizmetine adayacağıma kelam veriyorum. Hocalarıma karşı duyduğum ve gösterdiğim saygıyı hayatım boyunca koruyacağım. Meslektaşlarımı kardeş olarak görerek, bağlantılarımda deontolojik kurallara bağlı kalacağım.

San’atimi vicdani ölçüler içerisinde ve ağırbaşlılıkla yapacağım. Hekimlik mesleğinin geleneklerini ve onurunu titizlikle yaşatacağım. Hastamın sıhhati baş korkum olacaktır. Hastalarımın sırlarını koruma edeceğim. Din, milliyet, ırk ve görüş farklılıklarının mesleğimle hastam ortasına girmesine müsaade vermeyeceğim.

İnsan hayatına, ana rahmine düştüğü andan itibaren kesin olarak hürmet duyacağım. Tehdit altında bile olsam, mesleğimi insanlık aleyhine kullanmayacağım. Hiçbir baskı altında kalmadan, bütün bu söylediklerimi yapacağıma namusum ve erdemim üzerine and içerim.’