Türkiye’nin enerji dönüşümü için 135 milyar dolarlık yatırıma ihtiyacı var

SHURA Güç Dönüşümü Merkezinin “Yeşil Yeni Nizam Bağlamında Türkiye’de Güç Dönüşümünün Finansmanı” raporu, tanıtım toplantısıyla açıklandı.

Enerji dönüşümünde finansman gereksinimini, güç dönüşümü ile dijital dönüşümü içeren “yeşil yeni düzen” kavramı ışığında inceleyen rapora nazaran, “yeşil yeni düzen” güç dönüşümü için finansman muhtaçlığını artırmanın yanı sıra finansman kaynaklarını da çeşitlendirdi.

Toplam 51 kuruluştan 74 temsilci ile birebir yapılan görüşmelerle hazırlanan raporda, Kovid-19 salgınının dünya genelinde “ikiz dönüşüm” yani yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm yatırımlarını hızlandırdığı anlatıldı.

Türkiye’de güç dönüşümü finansmanı için 8 öneri

Türkiye’nin güç dönüşümü için kat etmesi gereken uzaklığa odaklanan raporda, bunun finansmanı için aksiyon ve siyaset teklifleri de geliştirildi.

Türkiye iktisadının yapısal dönüşüm muhtaçlığı ile “yeşil yeni düzen” gündeminin örtüştüğünün vurgulandığı rapora nazaran, Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere milletlerarası seviyede “yeşil yeni düzen”in açığa çıkardığı fırsatların ülkenin güç dönüşümü seyahatinde süratli ve kapsamlı bir sıçrama yapmak için uygun yer oluşturuyor.

Bu kapsamda, raporda, Türkiye’nin güç dönüşümünün finansmanı için 8 siyaset ve hareket alanı önerisi getirildi.

2050’ye kadar 110 trilyon dolar yatırım ihtiyacı

Avrupa Birliğinin yanı sıra, Japonya ve Güney Kore’nin “yeşil yeni düzen” kavramını temel ekonomik büyüme paradigması olarak benimsediğine, ABD ve Çin’in de bu eksende değerli adımlar attığına dikkatin çekildiği rapora nazaran, global ölçekte güç dönüşümü için 2050’ye kadar 110 trilyon dolar yatırım muhtaçlığı var.

Rapora nazaran, kelam konusu yatırımın yüzde 50’sinden fazlasının 2021-2030 devrinde yapılması gerekli. Bu doğrultuda yapılan projeksiyonlar da 2030’a kadar yatırımlar için muhtaçlık duyulan 55 trilyon dolarlık finansmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

SHURA Güç Dönüşümü Merkezi senaryoları kapsamında Türkiye’nin güç dönüşümü yatırım muhtaçlığı ise 2022-2030 periyodu için 135 milyar dolar, finansman gereksinimi da yaklaşık 107 milyar dolar olarak hesaplandı.

Yapılması gereken yıllık yatırım meblağının 2002-2020 periyodu ortalamasına kıyasla yaklaşık 2 kat, öz kaynak dışı finansman gereksiniminin ise 2,5 kat daha yüksek olacağı öngörüldü.

SHURA Güç Dönüşümü Merkezi Yöneticisi Alkım Bağ Güllü, rapora ait değerlendirmesinde, dünyadaki ve Türkiye’deki aktüel makroekonomik ortamın ve finansal kaynaklara erişimin son 20 yıla oranla yeni zorluklar içerdiğini söyledi.

Güllü, bu nedenle iklim diplomasisi, kalkınma ve finansman bağlamında stratejik planlamanın ehemmiyet kazandığını belirterek şunları kaydetti:

“Türkiye’nin güç dönüşümü için 2030 yılına kadar muhtaçlık duyacağı finansman, tıpkı devirde yaratılabilecek global kaynakların lakin yüzde 0,5’i düzeyinde. Türkiye güç dönüşümüyle bir arada düşük karbonlu ve yüksek katma bedelli üretime yönelerek muhtaçlık duyduğu kaynaklara erişebilir. Bu stratejinin uygulanabilmesi için maksatlarla uyumlu, orta-uzun vadeli, uygun maliyetli finansmanı sağlayacak aktif bir yeşil finansman stratejisine gereksinim var. Öteki yandan yenilenebilir enerjiyi, güç verimliliğini ve yeni teknolojileri, sanayi, ulaştırma ve binalardaki güç tüketimiyle bütün olarak ele alan, bunu finansman kullanıcılarının gereksinimlerine uygun yatırım kaynaklarıyla eşleştiren finansman düzeneklerinin ve modellerinin geliştirilmesi kıymetli.”