‘Talas Savaşı ve Tarihi Önemi’ kitabı TDBB tarafından yayınlandı

Kitap, Türk tarihi ve Orta Asya bölgesi açısından büyük ehemmiyete sahip olan ve devrinin en büyük 10 savaşından biri kabul edilen Talas Savaşı ile ilgili, Türkçe ve Kırgızcada birinci müstakil çalışma olmasıyla öne çıkıyor.

Kitapta, 10 Eylül 2021 tarihinde, Talas Savaşının 1270. Yıldönümü Münasebetiyle Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov himayesinde gerçekleştirilen “Talas Savaşı ve Tarihi Önemi” bahisli memleketler arası bilimsel sempozyum bildirilerine yer veriliyor. Sempozyuma Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna’dan 40’ı aşkın araştırmacı katıldı.

Yapıtta, Talas Savaşının Türk ve Dünya Tarihi içindeki yeri ve jeopolitik, dini, siyasi, askeri, toplumsal ve kültürel açılardan kıymeti ele alınarak, bahis geniş bir perspektifte bedellendiriliyor.

Kitap, beş kısımdan oluşuyor. Birinci Kısımda “Talas Vadisinin Tarihi Kıymeti ve Arkeolojik Çalışmalar”, ikinci kısımda Talas Savaşı ile ilgili genel bahisli makaleler, üçüncü kısımda, “Talas Savaşında Etnik Unsurlar”, dördüncü kısımda, “Tarihi Kaynaklarda Talas Savaşı” bahisli makalelere ve kitabın beşinci ve son kısmında ise, “Talas Savaşının Sonuçları” bahisli makalelere yer veriliyor.

405 sayfadan oluşan yapıtın editörlüğünü, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Fahri Solak, Kırgız Tarih Kurumu Lideri ve Kırgız Ulusal Üniversitesi Öğretim Üyesi Tynchtykbek Chorotegin, Marmara Üniversitesi Doktora Öğrencisi Mairam Baigonusheva ve Talas Üniversitesi Öğretim Üyesi Moimol Cusupova üstlendi.