Ayvacık (Çanakkale) Panayırı

Bu yıl da o denli oldu! tekrar yağdı yağmur ancak panayırın sevincini kaçıramadı! Her yıl Mayıs’ın 26’sında kasabanın çabucak dışındaki büyük …

Posted On