Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Süheyl Ünver koleksiyonu zenginleşiyor

R. Ruveyda Okumuş

Süheyl Ünver’in kızı Gülbün Mesara tarafından Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’ne bağışlanan 236 defter, 35 evrak ile 1 el yazması kitap, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver Araştırma Merkezi envanterine kaydedilerek tasnif ve kataloglama süreçleri tamamlandı. Dijitalleştirme süreçleri devam eden yapıtların ortasında Süheyl Ünver’in çeşitli kütüphanelerde ve gezip gördüğü kentlerde titizlikle tuttuğu defterler, çeşitli kısımlara mensup sanatkârlara dair bilgi ve dokümanlar, İstanbul başta olmak üzere çeşitli kentlerin mimarî özelliklerine dair notlar üzere kültür ve sanat tarihimizi aydınlatacak bilgiler bulunuyor.

HAYATTAYKEN BAĞIŞLAMIŞTI

Tıp, sanat ve kültür tarihimizin kıymetli isimlerinden Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver (1898-1986) kendi arşivinde yer alan evrak ve defterlerin bir kısmını şimdi hayattayken 1974-1985 yılları ortasında Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’ne bağışlamıştır. Süheyl Ünver kütüphaneye bağışladığı tüm yapıtların farklı bir odada olmasını ve öteki koleksiyonlarla karışmamasını bilhassa istemiş bu isteği de yerine getirilmiştir.

2013 yılında Süheyl Ünver’in koleksiyonu için ayrılan oda Süleymaniye Kütüphanesi tarafından Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın oluru alınarak bir araştırma merkezine dönüştürülür. Burada Süheyl Ünver’in bağışladığı tüm eserler ele alınmış, defter, evrak, şahsi eşya, tablo ve levhaların envanteri çıkarılmış ve bütün eserler sayısallaştırılır. Sayısallaştırmayla bir arada tüm yapıtları kapsayan bir konservasyon çalışması başlatılarak yapıtların ziyan görmeyecek halde koruması için gerekli tedbirler de alınır.

Değerli eserler

lHali hazırda Süheyl Ünver Koleksiyonu’nda 32 el yazması, 56 ender basma, 307 yeni harfli kitap, 1331 defter, 990 belge ile Ünver’e ilişkin yazı kadrosu, plaketler ve resmî dokümanların olduğu şahsi eşyaları bulunuyor.

Yeniden Süheyl Ünver tarafından bağışlanan ve Ressam Hoca Ali Rıza’ya ilişkin olan 125 evrak da başka bir koleksiyon halinde koruma edilmektedir. Koleksiyonda sınır ve tezhip örnekleri, minyatürler, kalıplar, levhalar, fotoğraflar üzere orjinal evrakların yanı sıra mektup, mecmua, davetiye, gazete kupürü, makaleler ve kitapçıkların da bulunduğu eşsiz zenginlikte eserler yer alıyor.