İbn Haldun’un hayat hikâyesi okurla buluştu

20. yüzyılın en değerli İslam siyaset ideolojisi ve Farabi uzmanı kabul edilen Prof. Dr. Muhsin Mahdi’nin “İbn-i Haldun’un Tarih Felsefesi” yapıtı, VakıfBank Yayınları’ndan çıktı. Fuat Aydın tarafından Türkçe’ye birinci kere kazandırılan eser, İbn Haldun araştırmaları için kıymetli bir referans olmasının yanısıra, İbn Haldun’un hayat öyküsünü de okurla buluşturuyor. Eser, Batı’da İbn-i Haldun ideolojisi üzerine yapılmış birinci doktora tezlerinden biri. Binbir Gece Masalları’nın çevirisi ile de ün kazanan Chicago Üniversitesi profesörlerinden Muhsin Mahdi’nin bu yapıtı beş kısımdan oluşuyor.

Kitabın kısımları

“Bir Biyografinin Tarihî Art Planı ve Bölümleri”nde İbn Haldun’un kanısının doğuşuna, periyodun Doğu ve Batı Müslüman dünyasına, siyasi ve ilmi mesleğine, erken devir hayatına ve eğitimine, “Felsefe ve Hukuk” başlığını taşıyan ikinci kısımda ilimler tasnifine, ideoloji tenkidine ve metnini kaleme alırken takip ettiği üslubuna, “Tarihten Kültür İlmine” başlıklı üçüncü kısımda İbn Haldun’a kadar İslam tarih yazımında yaşanan gelişmelere, “Kültür İlmi: Konusu ve Problemleri” başlığını taşıyan dördüncü kısımda devlet, kent, ekonomik hayat, tarih ve kültür ilmine, “Kültür İlmi: Prensipleri ve Yönetimi” başlıklı son kısımda ise kültürü tabiatına, devlet ve kültür münasebetine yer veriliyor.