Hazine ve Maliye Bakanlığı tedbirlere devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK’nın aldığı kararlara ait açıklama yaptı. Açıklamada, son devirde BDDK tarafından alınan; yurt dışı yerleşiklerle türev süreç gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik şahıslara kullandırılacak ticari nakdi kredilere yüzde 500 risk yükü getirilmesinin, konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde kredi paha oranının farklılaştırıl-masının, 15 milyon lira üzerinde döviz varlığı bulunan ve yabancı para nakdi varlıkların Türk lirası karşılığının, faal toplamından yahut son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı yüzde 10’u aşan bağımsız kontrole tabi gerçek dal şirketleri için Türk lirası cinsinden yeni nakdi ticari krediye erişimlerinin sonlandırılması kararlarının, 9 Haziran’da bakanlıkça atılan adımların devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, “Kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan bu önlemler hem Türkiye İktisat Modelimiz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı dayanaklar niteliktedir. Tüm iktisat kurumlarımızla birlikte ve eş güdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik önlemler alınmaya devam edilecektir” görüşüne yer verildi.