Genç Dergisi Mayıs sayısı çıktı!

Genç Mecmuası Mayıs sayısında Aşk konusunu tüm taraflarıyla gündeme taşıdı. Aşk nedir, neye tekabül eder, işimizde aşımızda ve hayatımızda kaybettiğimiz aşkı nasıl bulmamız gerektiği konusunda işin ehli isimlerden belge için görüşler alındı. Mecmuada, Türkiye’den ve dünyadan haberlerin yanı sıra kültür-sanat, tarih, gençlik ve teknolojiye dair gelişmeler de yer alıyor.

Mecmua, “Ne Var, Ne Yok?” sayfasıyla karşılıyor okurunu. Ülkedeki gelişmeler ve STK’lar hakkında bilgilere yer verilen sayfanın akabinde “bi’ dünya haber” kısmında Müslüman coğrafyalara dair olumlu içerikler aktarılıp umut tekrar yeşertiliyor. Bu kısımda, “Afganistan’da Yeni Çiçekler Yeşeriyor: Jawanan-ı Poya” başlıklı haber incelenmeye paha.

Genç Dergisi’nin “İşine, Aşına, Hayatına Aşk Kat!” başlıklı belgesinde; Şair Bestami Yazgan; “Aşık olmak Maşuka Can Suyu Vermektir” derken, Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu; aşkın aşılması gereken son merhale olduğunu belirtiyor. Akademisyen Ömer Türker ise; aşkı, vuslatın manasını kaybettiği bir deneyim olarak yorumluyor. Gülcan Tezcan; “Aşk Bir Heyecan Dalgası Değildir” sözlerini kullanırken, Kamil Büyüker; ilahi aşkın ehemmiyetinden bahsediyor. Bu ayın evrakında, aşk konusuna dair yazı işleri tarafından hazırlanan kitap tekliflerine rastlamak mümkün. Aşka dair öncü sayılabilecek Nurettin Topçu, İbn-i Arabi, Yunus Emre, Neşet Ertaş ve Mevlana üzere şahsiyetlerin yapıtlarında yer alan alıntıları, mecmuada bulmanız mümkün.

“N’APSAK BU GENÇLERİ”

Sosyolog Erol Erdoğan, Seçkin Ekim ile yaptığı söyleşide; “Gençler Hem Geleceğin Hem Bu Anın Teminatı” diyor. Kitabın ortaya çıkış sürecinden bahseden Erol Erdoğan, gençleri manaya ve onlarla hakikat irtibat kurma teknikleri geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Son olarak Erdoğan, kitabın tartışılması ve üzerinde çalışılması gerektiğini de kelamlarına ekliyor.

“GRUP İSTİKAMET”

Mecmuanın ilerleyen kısımlarında Küme İstikamet solisti Ersin Çevik’le “Ezgiler Eskimez” başlıklı bir röportaj yer alıyor. Ersin Çevik; kümenin kuruluş süreci, Müslümanca müzik üretebilmek, mazlum coğrafyaları ezgilerle duyurmak, slow ve hareketli marşların tesiri ile ezgi geleneğinin devam ettirilmesi üzere bahislere dikkat çekiyor.

“PROJE YÖNETİMİ”

Muhammed Murat Tutar’ın M. Salih Eroğlu ile yaptığı söyleşi ise, “Benzersiz Sonuca Ulaşmak İçin Süreksiz Bir Teşebbüs: Proje Yönetimi” başlığıyla okuruyla buluşuyor. Proje idaresi kavramı, proje idaresinde karşılaşılan zorlukları, bu alana ilgi duyan gençlere tavsiyelerini ve kitap tekliflerini, M. Salih Eroğlu bu söyleşide açıklıyor.

“TECRÜBE VE DİNAMİZM”

Genç İHH Lideri Abdullah Muhammed İslam ile yapılan söyleşi, “Tecrübe ve Dinamik Gücü Birleştirmeliyiz” başlığıyla mecmuada yer alıyor. Muhammed İslam, gençliğin heyecanını müdafaanın onları dinlemek ve etken bir özne olarak gençlere çalışmalarda yer vermekten geçtiğini bu röportajında belirtiyor.

Mecmuanın Mayıs sayısına; Volkan Zamanoğlu “Aşk İle Ateş Ortasındaki İlişki”, Adem Özköse; “Hive’den Başşehir Taşkent’e”, Emre Topoğlu; “Sevgili Kendim”, Ayşe Saliha Emon; “Bu Aşkın Katili Sensin”, Ali Altunkaya; “Diz Çökmeyen Bir Dağ”, Tülay Gökçimen; “Dünyada Hiç Müslüman Kalmadı Mı”, Erhan İdiz; “Afganistan’dan Avrupa’ya Bir Yol”, K. Beyza Kirenci; “Anlıyorum Öyleyse Varım”, Ayşe Yazıcılar; “Gençlik İrade Kahramanlığıdır”, Dr. Adem Ergül; “Şeytana Dayanakta Bulunma Gafleti”, Nurcan Doğan; “Mekan Bana Emanet, Ancak Vakit Bende Mi, Bilmiyorum”, Osman Nuri Topbaş; “İffet ve Haya”, Adem Turan; “Romantik Tayfa Sıtkı Caney”, Nadir Ekim; “Hayalleri Banka Hesaplarında Çürüyen Çocuklar”, Prof. Dr. Soner Duman; “Allah’ı Beşere Benzeri Formda Anlatan Tabirleri Nasıl Anlamalı?”, Hatice Özdemir Tülün; “Girişimciliğin Bilinmeyen Anahtarı”, Belemir Kopuz Güneri; “Manadaki Hareketlilik”, S. Bilgehan Eren; “Putları Kırmak İçin Yola Çıkanlar, Parayı Kırarak Konutlarına Döndüler”, M. Lütfi Arslan; “Asıl Olan Okumaktır”, Dr. Abdullah Uçar; “WhatsApp İlm-i Hali”, Murat Kaya; “Allah’ın Kitabını Ezberden Yazdıran: Hz. Üzeyir”, Hande Berra; “Bir Kuyuda Yirmi Derviş”, Gökhan Gökçek; “Hayalden Gerçeğe Fatih’in Kızılelma’sı”, Fatma Nisa Ertekin; “Huzurevinde En Huzur Olan”, Ahmet Şahin Akbulut; “Düşüncelerini Yine Tasarlayalım”, Betül Meblağ; “İncelikli Kağıt Oyma Sanatı: Katı’”, Esad Mücahid Eskimez; “Hiç Kitap Mezatında Bulundunuz mu?”, Muaz Fazilet; “Gökyüzü Aşkında Fatin Gökmen Üzere Ol”, Muhammed Murat Meblağ; “Dijital Güvenlik Denetim Listesi #5: Toplumsal Medya”, Metin Karabaşoğlu; “İmza Sorumluluk”, Mehmet Nişancı; “Sinemada Lens Kullanımı” yazılarıyla dayanak veriyor.

DERGİYE KATKI SUNAN İSİMLER

Dr. Abdullah Uçar, Dr. Adem Ergül, Adem Özköse, Ahmet Şahin Akbulut, Ali Altunkaya, Ayşe Saliha Emon, Ayşe Yazıcılar, Belemir Kopuz Güneri, Betül Fiyat, Emre Topoğlu, Seçkin Ekim, Erhan İdiz, Esad M. Eskimez, Fatma Nisa Ertekin, Gamze Çakır, Gökhan Gökçek, Hakan Emin Öztürk, Hande Berra, K. Beyza Kirenci, M. Lütfi Arslan, M. Salih Eroğlu, Mahmud Selim Şadoğlu, Mehmet Nişancı, Metin Karabaşoğlu, Muhammed Fiyat, Murat Kaya, Nurcan Doğan, S. Bilgehan Eren, Prof. Dr. Soner Duman, Şehadet Taş, Tülay Gökçimen, Volkan Zamanoğlu.