En Düşük Emekli Aylığı Ne Kadar Oldu? En Düşük Emekli Maaş Teklif TBMM’ye verildi: Öğrenci affı, Trafik cezalarına ödeme kolaylığı

AK Parti, 3600 ek gösterge ve öğrenci affını da içeren 57 unsurluk yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu. Teklifle; emekli aylığı alt hududu 2 bin 500’den 3 bin TL’ye çıkarılıyor.

3600 EK GÖSTERGE

57 unsurluk yasa teklifi ile; kamu vazifelilerinin ek gösterge sistemi yine düzenleniyor. Buna nazaran; başta öğretmen, sıhhat çalışanları, polis, din vazifelileri olmak üzere tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Teklifle, emekli aylığı alt sonu 2 bin 500’ten 3 bine çıkartılıyor.

Mükelleflerin istekli ahengini gözeten, vergi güvenliğini güçlendiren, kayıt dışılıkla uğraşa katkı sağlayan, yönetimin aktif ve süratli karar almasını sağlayan değişiklikler öngörülüyor.

Vergi kaçakçılığı ve mali hatalar ile uğraşın güçlendirilmesi gayesiyle bakanlığa özel bir yetki veriliyor. Vergi Yol Kanununda kimi özel usulsüzlük cezaları, caydırıcılığın artırılması hedefiyle günün şartlarına nazaran yine belirleniyor.

Elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak maksadıyla, bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda koruma ve ibraz edilmesi yükümlülüğünü yerine getirmeyen/uygulamayan mükelleflere uygulanacak usulsüzlük cezaları ile gerçek faydalanıcı bildirimine ait yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere uygulanacak usulsüzlük cezaları artırılıyor.

Kanun Teklifi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü’nün vazife ve yetkilerine, kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak fiyatının 50 milyar Türk Lirasından 100 milyar Türk Lirasına çıkarılması öngörülüyor.

ÖĞRENCİ AFFI GELİYOR

Çeşitli nedenlerle yüksek tahsiline orta verenler tekrar eğitimlerine dönebilecek. Bu çerçevede; yükseköğretim kurumlarında tahsil görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik müddet sınırlaması olmaksızın yükseköğretimlerine devam etme hakkı tanınacak.

Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak, açık ceza infaz kurumlarında bulunup da kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında, geceleyin bu kurum ve kuruluşlar tarafından barındırılmak suretiyle çalışacak mahkumlar bakımından, istekli olma kuralı getiriliyor.

TRAFİK CEZALARINA ÖDEME KOLAYLIĞI GELİYOR

Trafik cezaları yine düzenleniyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Hizmetleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak, otoyollar ile erişme denetiminin uygulandığı karayolları ve işletme hakkı verilen yahut devredilen otoyollar yahut erişme denetiminin uygulandığı karayollarından geçiş fiyatlarını ödemeden geçiş yapan araç sahiplerince on beş gün içinde ödeme gerçekleştirilmesi durumunda ek ceza uygulanmaması, on beş günden sonra, kırk beş günden evvel ödenmesi durumunda, geçiş fiyatının yanı sıra geçiş fiyatı kadar ek para cezası uygulanması, kırk beş günden sonra ise, geçiş fiyatı ile birlikte dört katı meblağında ceza uygulanması öngörülüyor.

MİLLETVEKİLİ EMEKLİ AYLIKLARINA DÜZENLEME

Yapılan değişiklikle, milletvekillerinin emekli aylıkları endeksi yine düzenleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Bakanlık yahut TBMM üyelerinin emeklilik süreçleri (9000) ek gösterge sayısı temel alınarak yapılacak.