Çok Çocuklu Ailelerde Eşit Sevgi / Kaç Çocuk Yapılmalıdır?


Kardeş sevgisi küçük yaşlarda bizatihi aşılanır. Tıpkı karnı paylaşmanın, tıpkı genetikten doğmanın ve birebir konutta büyümenin verdiği, birliktelik duygusu ile hayat uzunluğu ilişkili halde devam eder.

Lakin ebeveynlerin, çocukları ortasında sevgi ayrımcılığı yapmamaları en değerli faktördür. Kıyaslamalar, birine başkasından daha çok kıymet, sevgi yahut maddiyat sunmak, çocuklar ortasında eşit ve adil biçimde sevgi paylaşımı yapmamak, kardeş sevgisinin oluşmasına pürüz olurken, olumsuz hislerin oluşmasına ve hayat müddetince devam etmesine imkan sunar.

Kaç Çocuk Yapılmalıdır?

Sevme kapasiteniz sınırlıysa ya da severken, ayrım yapabiliyorsanız, tek çocuk yapın. Geleceğinizi hazırlayabiliyor, dertsiz bir ömür dizayn edebiliyorsanız ve her bir çocuğunuza birebir itina, şefkat ve sevgiyi gösterebileceğinizden emin iseniz çok çocuk yapabilirsiniz.

Bu büsbütün ebeveynlerle alakalı bir durum olup, sosyo- ekonomik kaideleri, hayat standartları ve sevebilme kapasiteleriyle direkt alakalıdır. Bu dünyaya gelen her çocuğun hakkı, keyifli olmaktır.

Her şeyden çok aile sevgisi, kardeş sevgisi ve anne- babaların verdiği itimat onların keyifli bireyler olarak yetişmesini sağlar.