Bu ürünün geliri çok gideri yok

Siirt Tarım ve Orman Vilayet Müdürü Ergün Demirhan, bölgede eser çeşitliğini artırmak ve bölgeye ekonomik paha sağlayan yeni bir yatırım alanı oluşturmak maksadıyla lavanta ekimi yapan çiftçileri yerinde görmek ve incelemek için bölgeye geldi.

Demirhan, tarım projeleri vesilesiyle uzun vadede katma kıymeti yüksek alternatif tarım eserleri yetiştirerek gelir artışını, üretim sonrası ise endüstriyel yapılanmanın gelişmesini ve ilçenin hem ziraî hem ekonomik seviyede kalkınmasını hedeflediklerini söyledi.

Son yıllarda yaşanan kaidelere bağlı olarak lavanta ekimine yöneldiklerini belirten çiftçilerden Gazanfer ​Toprak, lavanta bitkisinin rastgele bir masrafı olmadan ekimini yaptıklarını ve eserden yüksek randıman beklediklerini lisana getirdi.

Toprak, “Yıllardır kuru tarımla uğraşıyoruz. Buğday, mercimek, arpa ekimini yapıyoruz. Alternatif eser olsun diye bölgeye bu türlü bir çalışma yapıldı. Kaymakamlığın projesine dahil olduk. Biz de katkı sağlayarak lavanta ekimini yaptık. Elegant çeşidini yapmışız, hoş bir manzara hasıl oldu. Hoş bir randıman alacağız Allah’ın müsaadesiyle. Bu tıp ve kimyasal endüstrisinde de kullanılıyor. Paklık, kolonya birçok alanda kullanılabiliyor. Bunun hasat periyodu de yaklaşmış oldu. Hasat edip distilasyona gönderiyoruz. Distilasyonda yağını ayırıyorlar. Bunun özel suları var, o sularla da kolonya ve paklık eseri yapılabiliyor. Çok hedefli bir eserdir. Kıymeti de ona nazaran artacaktır” dedi.

Kurtalan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mahfuz Demir, “Görmüş olduğunuz lavantaları biz geçen sene ektik. Bu lavanta kaymakamlık ismine GAP Yönetim Başkanlığına bir proje hazırladık. Bölgeye alternatif bir eser olarak lavanta ekimi yaptık. Bizim bölgemiz kurak alanlar olduğu için hububat, arpa, buğday, mercimek ekimi yapılıyor. Alternatif bir eser olarak lavanta ekimi yaptık. Bu eserde hedefimiz bu, eserin girdileri çok az. Hastalıklara karşı destekli. Çiftçiler için girdiler ve masraflar çok az olan, geliri çok fazla olan bir üründür” formunda konuştu.