Beslenmemizin Önemli Bir Parçası Olan Tavukların Geçmişte Evcil Hayvan Olduğunu Biliyor muydunuz?

Bugün tavuk eti ve yumurtasını tüketmek yaygın olarak kabul ediliyor. Lakin geçmişe baktığımızda durum bu türlü değildi. Birleşik Krallık’taki Cardiff Üniversitesi’nden bir araştırma takımı, tavukların bir vakitler ‘insanın en uygun arkadaşı’ olduğuna dair ispatları ortaya çıkardı. Detaylar için buyurun…????

Araştırma takımı, demir çağına (MÖ 1.200 – MÖ 600) ilişkin sağlam, kesilmemiş ve kentsel alanlarda yaşayan tavuk kemikleri buldu.

Bir insanın, tavuk beslemesinin tek sebebinin onu akşam yemeği için yemek olduğunu düşünürüz. Fakat geçmişte bu formda değildi. Araştırmanın lideri Dr. Julia Best, bulunan tavukların kemik yapısının tahliline dayanarak, bu tavukların günümüzdeki etli tavuklardan çok daha uzun yaşadığına dikkat çekti.

Kemik yapılarında, insanların tıbbi bakımıyla güzelleşen yaraların olduğu bulundu.

Bildirilen en eski tarihli tavuk kalıntılarının birden fazla, tam iskeletlerden oluşmakta. Örneğin, Britanya’da bulunan iskeletlerin hiçbiri kasaplık yahut insan tüketimine dair ispat göstermiyor.

Bu çalışmada kullanılan birtakım kemikler eski bir insan mezarında bulundu.

Bu yalnızca tavukların evcilleştirildiği inancını güçlendirmekle kalmıyor. Tavukların saygın bir hayvan olarak değerlendirildiğini de bize gösteriyor. O periyot insanları tavukların, insan ruhunu öbür dünyaya götürebileceğine inanıyordu.

Araştırma grubu, ticari kullanım için çiftliklerde yetiştirilen çağdaş tavukların kemik boyutunu ve yapısını karşılaştırdı.

Demir çağında yaşayan tavukların kemikleri çok daha büyüktü, karşılaştırmaya nazaran en az iki katı olduğu söylenebilir. Bu da şimdiki tavuklara nazaran daha güçlü bir yapıda olduklarını da gösteriyor.

Tavuk ne vakit evcilleştirildi?

Şimdiye kadar yapılan tüm araştırmalara dayanarak, tavuk evcilleştirmenin yaklaşık 10.000 yıl evvel neolitik ihtilal sırasında başladığına inanılıyor.

Eski İngilizler, tavukların hürmet gösterilmesi gereken egzotik hayvanlar olduğuna inanıyordu.

Eski çağlarda yaşayan insanların beslenme formunun etçil olması beklense de, onlar bugünkü ortalama nüfustan daha vegandı. Örneğin, Eski Britanyalılar kuru meyve, zerzevat ve yulaftan oluşan bir beslenme formuna sahipti. Bu durum, eski İngilizlerin çürük dişleri tahlil edilerek, çok daha evvelki araştırmalarda keşfedildi.